บริษัท ศศิรัชดา ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารหลายแห่ง ให้เป็นบริษัทประเมินเพื่อเข้ารับงานสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินที่ลูกค้าธนาคารยื่นเป็นหลักประกันเงินกู้ รวมถึงการเป็นผู้รับงานตรวจผลการก่อสร้าง เพื่อจ่ายเงินงวดในการกู้เงินดังกล่าวด้วย

บริษัท ศศิรัชดา จำกัด มีนโยบายในการทำงานว่า เราจะต้องให้บริการที่ดีที่สุดและให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันเสมอ ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ เนื่องจากเรายึดมั่นว่า งานวิชาชีพประเมินราคานั้น เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความสุจริตอย่างยิ่ง บริษัทฯจึงต้องให้บริการที่ดีมีมาตรฐานสูง ให้อิสระในการประเมินแก่ผู้ประเมินอย่างเต็มที่ เพื่อเน้นคุณภาพของงานมากกว่าปริมาณทางการตลาด

บริษัท ศศิรัชดา จำกัด มาตรฐานของมืออาชีพที่จะทำงาน และบริการให้ท่านวางใจพอใจ ในฐานะผู้ประเมินทรัพย์สินมาตรฐานสูงสุดของประเทศไทย เรามีวิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกลประจำ